Werkgroep en Workshops

Wat is een werkgroep?
Werken aan je herstel kan in groepsverband plaatsvinden. Je helpt elkaar, en geeft elkaar kracht en hoop. In een groep kun je herkenning en erkenning vinden. Jouw ervaringen zijn belangrijk.

Een werkgroep bestaat uit ongeveer acht personen. Sommigen wonen in een beschermde woonvorm, anderen hebben begeleiding op afstand of helemaal geen begeleiding. De groep komt eens in de twee weken samen.

Thema’s die je als deelnemer zelf in kunt brengen, zoals:
• wat zijn bronnen voor steun voor jou?
• hoe bouw je sociale contacten op?
• hoe ga je om met stigmatisering?
• wanneer vertel je wel en wanneer niet over je problematiek?
• wat doe je als je ontevreden bent over je medicatie?
• hoe zorg je voor een goede dagindeling?
• hoe ga je om met relaties, vriendschap en verliefdheid?

De nadruk ligt niet zozeer op je kwetsbaarheid, maar vooral op jouw mogelijkheden en talenten. En bij beproeving of telleurstelling wordt gekeken wat je zelf kunt doen om er anders mee om te gaan.

Bouwen Aan Je Toekomst
Dit is een specifieke werkgroep, voor hen die te maken hebben of hebben gehad met huiselijk geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer in en niet direct zichtbaar voor de omgeving. Huiselijk geweld valt buiten de sociale controle. Dit geweld, en niet alleen in een huiselijke sfeer, komt veel voor en kent allerlei gradaties en vormen: seksueel geweld, vernedering, treiteren, geestelijk of lichamelijk mishandelen. Doorgaans heeft dit geweld te maken met verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte macht uit te oefenen.

Van gedachten wisselen met mensen die maar een half woord nodig hebben over:

 • Je Schuldig voelen
 • Je Innerlijke criticus
 • Het Loslaten van
 • De Stepping Stones
 • Jou eigen onderwerp

Workshop

Netwerken, hoe doe jij dat?

 • Doorloop programma netwerkbijeenkomst
 • Breng je netwerk in kaart
 • Discussie netwerken middels kaartjes, starten in kleine groepjes en aansluitend collectief terugkoppelen
 • Hoe ziet jouw sociale kaart eruit
 • Tips om mee te nemen

Persbericht, schrijven

 • Goede koptekst
 • Randvoorwaarden
 • Kenmerken
 • Aantrekkelijk schrijven
 • Basisregel